Logo Nobiles

Logo Nobiles – wariant podstawowy (preferowany)

Wariant podstawowy logo Nobiles do umieszczania na tle białym lub czarnym
(sam plik z logo nie zawiera tła).

Logo Nobiles – wariant alternatywny

Wariant alternatywny logo Nobiles – do umieszczania na tle innym, niż białe lub czarne
(sam plik z logo nie zawiera tła).

Od podstawowego wariantu różni się tym, że pomiędzy niebieskim tłem oraz czerwonymi konturami jest białe wypełnienie.