Logo Dulux Centrum Malarskie

Identyfikacja sklepów Dulux Centrum Malarskie, to złożony system wielu elementów, na który składają się m.in. różne wersje logo Dulux Centrum Malarskie, kolory, kroje pisma.

Logo Dulux Centrum Malarskie – wariant podstawowy

Logo Dulux – wariant podstawowy (pion)

Logo Dulux – wariant podstawowy (wysoka rozdzielczość)

Logo Dulux – wariant podstawowy (wysoka rozdzielczość - pion)

Logo Dulux Centrum Malarskie - wariant dwukolorowy

Logo Dulux Centrum Malarskie - wariant dwukolorowy (pion)

Logo Dulux Centrum Malarskie - wariant drugi

Logo Dulux Centrum Malarskie - wariant drugi (pion)

Logo Dulux Centrum Malarskie - wariant drugi (wysoka rozdzielczość)

Logo Dulux Centrum Malarskie - wariant drugi (wysoka rozdzielczość - pion)