Logo Dulux i Dulux Professional

Identyfikacja marek Dulux i Dulux Professional, to złożony system wielu elementów, na który składają się m.in. różne wersje logo Dulux i Dulux Professional, kolory, kroje pisma oraz zasady komponowania projektów. Poniżej dostępne są do pobrania warianty logo Dulux i Dulux Professional, z których każdy należy stosować wg przedstawionych w opisach zasad.

Logo Dulux – wariant podstawowy (preferowany)

Podstawowy wariant logo Dulux do wykorzystania w typowych zastosowaniach.

Ten wariant logo występuje w dwóch odmianach:

  • standardowej (docelowa szerokość logo: powyżej 50 mm)
  • uproszczonej (docelowa szerokość logo: 17–50 mm)
Uwaga – odmiany logo różnią się od siebie ilością detali, w związku z tym należy zawsze korzystać z odpowiedniej odmiany w zależności od wielkości reprodukcji logo.

 

Minimalna docelowa szerokość logo w druku to 17 mm.

Pliki zostały przygotowane z uwzględnieniem obszaru izolacji logo. Obszar roboczy pliku zawierającego logo jest powiększony w stosunku do logo o odpowiedniej szerokości margines. Ten margines musi zawsze zostać zachowany. Należy pozostawić to miejsce wolnym od jakichkolwiek elementów graficznych, jednocześnie wyznacza on minimalną odległość logo od krawędzi nośnika.

Logo Dulux – wariant na granatowe tło

Ten wariant logo Dulux należy wykorzystywać jedynie w szczególnych przypadkach:

  • logo umieszczone na jednolitym tle w kolorze Dulux Blue* (sam plik z logo nie zawiera tła)
  • cały projekt dotyczy wyłącznie marki Dulux

Ten wariant logo występuje w dwóch odmianach:

  • standardowej (docelowa szerokość logo: powyżej 50 mm)
  • uproszczonej (docelowa szerokość logo: 17–50 mm)
Uwaga – odmiany logo różnią się od siebie ilością detali, w związku z tym należy zawsze korzystać z odpowiedniej odmiany w zależności od wielkości reprodukcji logo.

 

Minimalna docelowa szerokość logo w druku to 17 mm.

Podobnie jak w przypadku wariantu podstawowego należy umieszczać logo na projekcie zawsze z uwzględnieniem minimalnego obszaru izolacji (obszar roboczy pliku).

*kolor Dulux Blue: CMYK: 10/80/0/45; RGB: 1/33/105; HTML: #012169; PANTONE 280 C/U

Logo Dulux – warianty jednokolorowe

Te warianty logo Dulux należy wykorzystywać jedynie w szczególnych przypadkach:

  • brak możliwości zastosowania logo pełnokolorowego ze względu na ograniczenia techniczne
  • reprodukcja w bardzo małym rozmiarze – brak możliwości zastosowania logo w minimalnym wymiarze 17 mm szerokości

Logo jednokolorowe występuje w dwóch odmianach:

  • na jednolitym tle
  • z ramką

Należy zawsze stosować te warianty logo w kolorze białym lub Dulux Blue*.

UWAGA: należy unikać stosowania wariantów jednokolorowych i tam, gdzie to tylko możliwe należy stosować wariant podstawowy logo.

Podobnie jak w przypadku wariantu podstawowego należy umieszczać logo na projekcie zawsze z uwzględnieniem minimalnego obszaru izolacji (obszar roboczy pliku).

*kolor Dulux Blue: CMYK: 10/80/0/45; RGB: 1/33/105; HTML: #012169; PANTONE 280 C/U

Logo Dulux Professional – wysoka rozdzielczość (png)

Logo Dulux Professional w wysokiej rozdzielczości do wykorzystania w typowych zastosowaniach.

Pliki zostały przygotowane z uwzględnieniem obszaru izolacji logo. Obszar roboczy pliku zawierającego logo jest powiększony w stosunku do logo o odpowiedniej szerokości margines. Ten margines musi zawsze zostać zachowany. Należy pozostawić to miejsce wolnym od jakichkolwiek elementów graficznych, jednocześnie wyznacza on minimalną odległość logo od krawędzi nośnika.

Logo Dulux Professional – niska rozdzielczość (jpg)

Logo Dulux Professional w niskiej rozdzielczości do wykorzystania w typowych zastosowaniach.

Pliki zostały przygotowane z uwzględnieniem obszaru izolacji logo. Obszar roboczy pliku zawierającego logo jest powiększony w stosunku do logo o odpowiedniej szerokości margines. Ten margines musi zawsze zostać zachowany. Należy pozostawić to miejsce wolnym od jakichkolwiek elementów graficznych, jednocześnie wyznacza on minimalną odległość logo od krawędzi nośnika.