Logo Sadolin

Logo Sadolin – wariant podstawowy (preferowany)

Podstawowy wariant logo Sadolin do wykorzystania w typowych zastosowaniach.

Zastosowanie tego wariantu wymaga spełnienia warunku:

  • logo musi być umieszczone od górnej krawędzi nośnika (bez marginesu)

Logo w formacie Adobe Photoshop zawiera dodatkowy obszar nad znakiem, który należy umieścić "na spad". W takim wypadku należy kierować się zasadą, że odległość od kropli do górnej krawędzi nośnika powinna wynosić tyle samo, co odległość od kropli do dolnej krawędzi logo.

Logo Sadolin – wariant alternatywny

Z tego wariantu logo Sadolin należy korzystać wtedy, gdy niemożliwe jest użycie wariantu podstawowego (nie można umieścić logo przy górnej krawędzi nośnika) oraz w przypadkach, w których na projekcie występuje więcej, niż jedna marka.