Hammerite Prosto Na Rdzę
Srebrno-Szary Młotkowy
0,7L

Srebrno-Szary Młotkowy