Skip to content

Logo AkzoNobel

Uproszczony znak AkzoNobel powinien zostać umieszczony na wszystkich materiałach dotyczących marek AkzoNobel.

Logo AkzoNobel

Logo AkzoNobel

Logo AkzoNobel powinno pojawić się na wszystkich materiałach dotyczących marek AkzoNobel. W przypadku publikacji wielostronnicowych logo powinno pojawić się tylko raz – na przedniej okładce.

 

Pozycja logo AkzoNobel

Logo AkzoNobel nie powinno być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie logo marki (np. Dulux).

Logo AkzoNobel powinno być umieszczone zawsze po prawej stronie nośnika – w górnym lub dolnym prawym rogu.

 

Wielkość logo AkzoNobel

Szerokość logo AkzoNobel powinna wynosić 1/7 długości krótszego boku nośnika.

W przypadku kartki A4 będzie to 30 mm, a wraz z polem ochronnym ok. 45 mm.

Minimalna szerokość logo to 15 mm.

 

Warianty kolorystyczne logo AkzoNobel

Logo AkzoNobel występuje w trzech wariantach kolorystycznych:

  • podstawowy – niebieski – do umieszczania na jasnym tle
  • białe – do umieszczania na ciemnym tle
  • czarne – w przypadku reprodukcji / druku w jednym kolorze (np. na monochromatycznej drukarce)

 

Pole ochronne

Pole ochronne logo to obszar, w bezpośrednim sąsiedztwie znaku, w którym nie należy umieszczać żadnych elementów graficznych ani tekstowych.

Obszar roboczy plików z logo (do pobrania poniżej) zawiera w sobie pole ochronne znaku. W przypadku samodzielnego określania pola ochronnego należy skorzystać ze schematu zamieszczonego na ilustracji poniżej.

pole_ochronne