Hammerite Prosto Na Rdzę
Grafitowy Połysk RAL 7016
2,5L

Grafitowy Połysk RAL 7016