Hammerite Prosto Na Rdzę
Ciemnozielony Półmat
2,5L

Ciemnozielony Półmat