Hammerite Prosto Na Rdzę
Ciemnozielony Półmat
0,25L

Ciemnozielony Półmat